Điều khoản dịch vụ sử dụng rồng bạch kim

Bạn cần đọc rõ về điều khoản dịch vụ trên trước khi truy cập và sử dụng thông tin từ website Rongbachkim được chúng tôi cung cấp. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Rongbachkim sẽ được hiểu là việc thừa nhận sự đồng ý đối với các điều khoản dịch vụ.

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ này được giao kết giữa Rồng Bạch Kim với bất kì cá nhân, tổ chức hay đơn vị nào, và người truy cập trang website: Rongbachkim (được gọi chung là “bạn “). Rongbachkim là một website cung cấp dữ liệu kết quả xổ số online được phát sóng trực tiếp từ các kênh xổ số hơp pháp, cung cấp các phương pháp soi cầu, thống kê một cách nhanh chóng, kịp thời với đầy đủ thông tin cần thiết liên quan về lô đề online.

Quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm của người sử dụng

Truy cập vào website Rongbachkim

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp mọi thiết bị kể cả phần cứng như phần mềm, danh bạ điện thoại di động, Email. .. cùng các thiết bị kết nối khác cho dịch vụ Internet và truy cập vào Rongbachkim, bạn có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí truy cập Internet, cước cuộc gọi cùng các khoản tiền khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tại website Rongbachkim

Bạn chấp nhận quyền truy cập và xử lý toàn bộ nội dung được website Rongbachkim cung cấp với các mục đích chính đáng.

Bạn có trách nhiệm đối với việc tìm hiểu và tuân thủ tất cả luật lệ, các chính sách, quy tắc cùng các qui định gắn liền với việc bạn sử dụng thông tin, dữ liệu tại website Rongbachkim hoặc các tương tác bất kỳ, việc bạn sử dụng internet hay bất kỳ dịch vụ nào khác có thể nối kết tới website Rongbachkim thông qua phương tiện kết nối khác mà thông qua đó bạn nối kết mạng, máy tính cá nhân hoặc các thiết bị khác của bạn vào website Rongbachkim.

Thông tin cá nhân không bảo mật

Thông tin cá nhân không bảo mật là những thông tin khác ngoài bảo mật bao gồm thông tin ghi chép sơ lược về các hành vi, thói quen sử dụng của người dùng Rồng Bạch Kim, . .. Những thông tin trên được ghi chép rất cụ thể và khách quan trên từng kênh dịch vụ của Rồng Bạch Kim.

Khi truy cập tại Rongbachkim bạn chấp thuận bạn sẽ không:

Sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng dịch vụ gây hư hại cho các dịch vụ tương tác.

Gửi hoặc chuyển các thông tin lừa đảo, đe doạ, xúc phạm, lăng mạ, nói xấu, phỉ báng, phi văn hoá, thô tục dưới bất kỳ hình thức thông tin không phù hợp, đồng thời kích động hoặc khuyến khích hay cổ vũ hoạt động phạm tội, gây các trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc theo luật bất kỳ của một thành phố, bang, nhà nước, hay là luật quốc tế nào.

Gửi hay chuyển bất cứ thông tin, phần mềm, hoặc loại tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm hại đến quyền của những người khác, trong đó bao hàm bất kỳ tài liệu xâm hại các quyền riêng tư hoặc công khai, kể cả tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc bản quyền khác, kể cả bất cứ tài liệu phái sinh khi không được sự cho phép của người sử dụng hoặc người có quyền lợi hợp pháp.

Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một tác nhân gây nguy hiểm khác. Thay đổi, làm hư hỏng, loại bỏ nội dung bất kỳ bằng các phương thức khác khi không phải là nội dung thuộc bản quyền của bạn; hoặc gây cản trở việc những người khác truy cập trang website: Rongbachkim.la

Phá vỡ dòng chảy thông tin bình thường tại một tổ chức

Tuyên bố có quan hệ với hay phát ngôn về một tổ chức, hiệp hội, đoàn thể hay cơ quan nào khác mà bạn không được uỷ nhiệm phát ngôn mối liên hệ đó.

Vi phạm một điều khoản, chính sách hay chỉ dẫn sử dụng khác của nhà cung cấp dịch vụ Internet mà bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tự.

Đông đảo quyền sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận nội dung trên website: Rongbachkim phần lớn bởi vì Rồng Bạch Kim hoặc các cá nhân khác cung cấp.

Bạn thừa nhận website Rongbachkim cho phép truy cập vào

Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và bất kỳ tài sản khác bao gồm bản quyền sở hữu trí tuệ, Bạn thừa nhận rằng bản quyền sở hữu trí tuệ như vậy là chính đáng sẽ được bảo vệ trên tất cả phương tiện truyền thông đang có và như vậy, ngoài những trường hợp đề cập cụ thể dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được điều chỉnh theo bất kỳ luật bản quyền và hoặc luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận website: Rongbachkim giữ bản quyền trong việc được sao chép, phân phối, sắp xếp và sử dụng nội dung đó.

Nội dung được bạn đăng tải

Bạn hoàn toàn có thể đăng tải lên website Rongbachkim bất kỳ loại nội dung, không vi phạm vào bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.

Với việc đăng tải nội dung lên website Rongbachkim giống như bạn đồng ý hoặc xác nhận rằng tác giả của loại nội dung ấy là bạn ngoài ra bạn cũng cho phép người sử dụng truy cập, duyệt, chỉnh sửa và giả lập lại nội dung để sử dụng lâu dài. Bạn cũng cho phép website Rongbachkim dùng tên và logo doanh nghiệp của bạn với bất kỳ mục đích gì.

Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn được không hài lòng với bất cứ điều khoản, thông tin hay nội dung do website Rongbachkim nêu ra.

Hoặc mọi thay đổi về nội dung của website Rongbachkim là bạn ngưng việc truy cập vào Website Rongbachkim có thể chấm dứt hoặc tạm thời dừng quyền truy cập của bạn đối với website Rongbachkim mà không hề báo trước với bạn.

Những giới hạn về trách nhiệm nội dung

Tất cả nội dung, thông tin và dịch vụ có thể truy cập được trên website Rongbachkim từ bên thứ ba đăng tải tới, Rồng Bạch Kim không chứng thực và cũng không chịu trách nhiệm đảm bảo độ tin cậy nội dung được truy cập bởi website Rongbachkim vì đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba, vì vậy việc sử dụng của bạn là việc sở hữu riêng biệt của bạn. Mọi sai sót hay thiệt hại gây bởi website Rongbachkim không chịu trách nhiệm.